Travma ve EMDR

MENÜ

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Yöntem, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. EMDR terapi literatüründe “kısa süreli terapiler” grubunda yer almaktadır.

EMDR Nasıl İşler?

Günde ortalama 20 bin anıyı kaydediyoruz. Normal şartlar altında, stres devrede yokken yaşanılan her an gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere bilgi işleme sürecinde işlenip, belleğe kaydedilir. Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem olması gerektiği şekilde işlemlenemez ve yaşanan o an, bir anı ağı olarak kalır. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu da sonraki süreçlerde, tetikleyiciler devreye girdiğinde yaşanan o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir ve tekrar tekrar yaşanmasına sebep olur.

EMDR, beynin sağ ve sol yarımkürelerine uyaranlar göndererek, kişiyi olumsuz etkileyen anıların yeniden işlenmesini sağlar. Bilginin, adaptif bilgi ile yeniden işlenmesiyle de kişi yaşadığı travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaya karşı duyarsızlaşır.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?

EMDR “kısa süreli terapiler” grubunda yer almaktadır. Bazen bir seansta çözüme ulaşan bir konu, bazen birkaç seans sürebilmektedir. Tüm terapi yöntemlerinde olduğu gibi burada da süre danışana ve konuya bağlı değişkenlik göstermektedir. 

EMDR ile Her Şeyi Unutmak Mümkün müdür?

EMDR yaşanılan olumsuz anıları veya travmaları değil, yaşanılan anı ile ilgili kaydedilen olumsuz duygu, düşünce ve beden duyumlarını duyarsızlaştırır.

Örneğin; sınavda başarısız olan kişinin o anı için kaydettiği olumsuz inancı “ben aptalım” ise ve devamında başarısız olduğu sınav sebebiyle “ben başaramam” düşüncesi var ise EMDR ile çalıştıktan sonra, başarısız olduğu sınav anısı silinmiyor ancak o anı için “ben başarabilirim” inancı yerini alıyor.

EMDR ile Hipnoz Arasındaki Fark Nedir?

EMDR bilinç düzeyinde, kişi kendindeyken uygulanan bir terapidir. Kişi “şimdi ve burada”nın farkındadır. Hipnozda ise kişi trans halindedir.

EMDR’nin Çalışma Alanları

 • Doğal afetler
 • Büyük kazalar
 • Kayıp ve Yas
 • Savaş, Taciz, Tecavüz gibi önemli travmalar
 • Panik Bozukluk
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Rahatsız Edici Anılar
 • Fobiler
 • Ağrı Rahatsızlıkları
 • Yeme Bozuklukları
 • Performans Kaygısı
 • Stres Kontrolü
 • Bağımlılıklar
 • Beden Algısı Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Özgüven Sorunları
 • Olumsuz Çocukluk Çağı Anıları 

Sıkça Sorulan Sorular

EMDR, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen güçlü bir psikoterapi yöntemidir ve Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir. Bu psikoterapi çeşidi; kişinin bugün kendini rahatsız hissetmesine sebep olan travmatik olayın tetikleyicilerini, bedensel tepkilerini ve olumsuz inançlarını ortadan kaldırmayı hedefler. EMDR ile kişi, yaşadığı travmatik anıya karşı duyarsızlaştırılır ve bu sayede kendini iyi hissederek yaşamış olduğu olumsuz anılardan kurtulur. Aynı zamanda bu yöntem ile gelecekte meydana gelecek olan olumsuz tetikleyicilerin çözümlenmesi de sağlanır.

Psikoloji Antalya olarak, tecrübeli ve uzman ekibimizle kısa süreli terapi grubunda yer alan EMDR terapisi yapıyoruz.