Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi İle Travmadan Kurtulma

EMDR

EMDR

Yaşanmış ağır bir olay veya durum, kişiyi olağanüstü şekilde zorladıysa ve bu yaşanmışlık kişinin hayatını başa çıkamayacağı kadar etkilediyse travma ortaya çıkmış demektir.

Yaşanan durum veya ortaya çıkan olay sonrası karşılaşılan travma tablosundan sonraki hayat, artık kişiye ağır gelmektedir ve travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bu durum kişide; aşırı korku, çaresizlik hissi, kabuslar, yaşanılan anın sürekli zihinde olması, mide bulantısı, çarpıntı, suçluluk duygusu, konsantrasyon problemleri, anksiyete, panik atak, yoğun öfke duygusu gibi semptomlarla kendini gösterir.

Travmatik olayın tetikleyicisi ne kadar şiddetli ise, kişide bıraktığı etki de o kadar yoğun olacaktır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, travmatik an kişinin zihnine olağan dışı kodlanmıştır ve yaşadığı o günü hep sekteye uğratır. Günlük yaşantısını, işini, romantik, aile ve arkadaş ilişkilerini olumsuz yönde etkiler ve kişi hayattan keyif alamaz hale gelir.

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, pandeminin yarattığı korku, fiziksel veya cinsel saldırı, gasp, terör saldırıları, aile içi şiddet, savaşlar, kazalar, hastalıklar, beklenmedik kayıplar gibi konular güçlü psikolojik travma sebepleri arasındadır. Bunların yanı sıra, çatışmalı ikili ilişkiler, romantik hayattaki huzursuzluklar ve trafikte maruz kalınan olumsuz deneyimler de şiddetli ve kronik olduğunda psikolojik travmaya sebebiyet verebilir.

EMDR TERAPİSİ ‘’Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemidir ve Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir. EMDR, içerisinde pek çok farklı ekollerin öğelerini barındıran bir psikoterapi çeşididir. Geçmişte yaşanılan travmatik anılar EMDR terapisinde ele alınır ve kişinin günlük yaşamını etkileyen tüm olumsuz tetikleyiciler belirlenir. Bu terapi yönteminde amaç; kişiyi travmatik anıya duyarsız hale getirmek ve semptomları ortadan kaldırmak adına yaşanmış olumsuz anıyı nötrlemektir.

EMDR terapisi, talep eden herkese uygulanabilir.
EMDR terapisinin uygulama süresi, danışanın yaşadığı travmatik olayın içeriği ile ilgili olmakla birlikte kısa süreli terapi grubunda yer almaktadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi İle Travmadan Kurtulma

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi İle Travmadan Kurtulma” hakkında 321 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.