Psikolojik Testler

Psikolojik Testler ve Ölçekler

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapötik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir. Merkezimizde uygulanan ön testler için; bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır.  Uygulanan Test ve Ölçekler: Zekâ Testleri; Wisc-R, Wisc-IV, Wais Projektif Testler; Rorschach, TAT, CAT Metropolitan Okul Olgunluğu Testi MMPI Kişilik Testi Gelişim Testleri Aile […]