Sosyal Fobi Nedir?

sosyal fobi

sosyal fobi

Günümüzde çok sık karşılaştığımız kaygı problemlerinin başında, kişinin aklından geçenleri eleştirileceği endişesi ile dile getirememesi gelmektedir. Yaşanılan bu kaygı sosyal fobi olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal fobi
, iletişim kurulan kişiler tarafından eleştirilme, yargılanma ve küçük düşürülme tedirginliğinden kaynaklanan bir kaygı bozukluğudur ve toplumda görülme sıklığı oldukça fazladır. Diğer adı sosyal anksiyete bozukluğu olan sosyal fobinin oluşmasında genetik yatkınlık çok önemlidir; ailede problemin bir hikayesi varsa, bunu diğer nesillere de aktarması çok olağandır. Kişinin sosyal ortamlardaki tedirginliği ile kendini gösteren bu fobi, 10’lu yaşlarda görülmeye başlar. Sosyal fobinin oluşmasında çocuğun aile tarafından baskı ve otorite ile büyütülmesi veya kendini utanç duruma düşüren olaylar yaşaması etkili olabilir. Aslında bu fobinin oluşumunun altında özgüvenin kaybolması problemi yatmaktadır. Küçük yaşlarda başlayan bu problemi çocuk, yetişkinlik hayatına da taşır ve yetişkin bir birey olduğunda da hayatını olumsuz etkileyen bir fobi olarak devam ettirir. Öğretmeni ile konuşmaktan, parmak kaldırmaktan, tahtaya çıkıp konu anlatmaktan çekinen çocuk yetişkin bir birey olduğunda; patronuyla konuşmaktan, sunum yapmaktan veya fikirlerini anlatmaktan çekinerek yaşamına devam eder.

SOSYAL FOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sosyal fobi belirtileri fiziksel ve psikolojik olarak 2’ye ayrılmaktadır. Bu belirtiler birbiri ile ilintilidir. Örneğin; kişi sunum yapacağı için oldukça kaygılıdır ve elleri titremektedir aynı zamanda ellerinin titrediği görülürse gülünç duruma düşeceğini düşündüğü için ayrı kaygı taşımaktadır.

Sosyal Fobinin Fiziksel Belirtileri:

Ses titremesi
Göz teması kurmama
Titreme
Yüz kızarması
Baş ağrısı
Mide bulantısı
Bağırsak hareketleri
Ellerin nemlenmesi
Ağız kuruluğu
Terleme
Kalp çarpıntısı

Sosyal Fobinin Psikolojik Belirtileri:
Fikir beyan ederken eleştirilmekten, saçma bulunmasından korkma
Ses veya ellerin titrediğinin fark edilmesinden korkma
Sosyalleşilecek ortamlarla ilgili uzun zaman öncesinden kaygı başlaması
Topluluk içerisinde yemek yeme
Üst düzey kişilerle konuşmaktan çekinme
Konuşmacı olmaktan çekinme

Sosyal fobi, çekingenlik ile karıştırılabilir. Aralarındaki fark şöyledir; sosyal fobide kaygı kaçınmayı getirir ancak çekingenlikte duyulan kaygı kişiyi motive ederek daha iyisini yapmaya teşvik eder.

Sosyal fobi, aşılamayacak bir problem değildir. Genel olarak Bilişsel Davranışçı psikoterapi yöntemi uygulanarak sorun çözülür ancak; danışanın yaşadığı kaygı durumunun yoğunluğu değerlendirilmelidir. Kaygı durumunun yoğunluğuna göre psikoloğun belirleyeceği terapi yöntem ve süresi ile sorun çözüme kavuşturmaktadır.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi Nedir?” hakkında 326 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.