Sınav Kaygısını Yönetme Programı

1. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ (Kimler Katılmalıdır?) 

• 8. ve 11,12. Sınıf öğrencileri

• Sınavlarda kendi performansını gösteremediğini düşünen ve performansını arttırmak isteyen,

• Sınava dair kaygı yaşayan öğrenciler 

2. PROGRAMIN AMACI 

Bu programın amacı öğrencilerin kendilerine benzer kaygılar yaşayan arkadaşları ile birlikte

• Yaşadıkları stres ve kaygının belirtilerini fark etmelerini sağlamak,

• Pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan sınav döneminde öğrencilerin: yalnız olmadıklarını ve benzer süreçlerden geçen arkadaşları olduğunu fark ederek anlaşılmış hissetmelerini sağlamak

• Kaygı ve stresin düşünceler, duygular ve davranışlar üzerindeki etkilerini fark etmelerini ve kaygının nedenlerini anlamlandırmaları sağlamak,

• Sınav kaygısı ile baş etmede yararlı olabilecek bilişsel, davranışsal ve duygusal yöntemleri öğrenmelerini sağlamak,

• Sınav kaygısının neden olduğu fiziksel zorlantıları yönetebilme ve rahatlama tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamak,

• Verimli ders çalışabilme ve zamanın etkin kontrolü üzerinde bilgi sahibi olmayı sağlamak,

• İçsel motivasyonu arttırmak ve sınava dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeyi sağlamak olumlu hedefler belirlemek hedeflenir. 

3. SINAV KAYGISINI YÖNETME GRUP EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ

• Grup çalışması olarak uygulanır. (Maksimum 6 kişilik)

• 5 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.

• Öğrencilerin birbirlerine benzer yaşantıları grup ortamında paylaşılır,

• Grup içinde paylaşımlar desteklenir böylece anlaşılırlık hissi ve kendine güven artmış olur.

• Kaygı ile ilgili bilinçlendirici psikoeğitim verilerek, öğrencilerin yaşadıkları zorlantıları anlamlandırmaları ve müdahale edebilecekleri noktalar üzerinde bilgi sahibi olmaları desteklenir,

• Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Duygu Odaklı Psikoterapi ve imajinasyon teknikleri ile (kaygıyı azaltma üzerinde bilimsel dayanakları olan teknikler) öğrencilere öğretilerek, kaygı karşında güçlenmeleri desteklenir,

• Zaman kontrolü ve çalışma düzeni ile ilgili stratejiler verilerek öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını düzenlemeleri sağlanır.

• Program ücreti 1000 TL/kişi’dir.   

Etkinlik Detayları

Aşağıdaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

  Hangi programa katılmak istiyorsunuz? (Birden çok seçebilirsiniz) *

  Psikolojik Dayanıklılığı GeliştirmeDikkati GeliştirmeSınav Kaygısını Yönetme


  Programa katılmak isteyen kişinin adı *


  Doğum yılı *  Varsa katılımcı telefonu  Varsa katılımcı email adresi  Okulu *  Sorumlu ebeveynin ismi *  Sorumlu ebeveynin telefonu *  Sorumlu ebeveynin email adresi *  Katılımcının varsa bilinen sağlık problemleri