Sömestr Grup Eğitimi

Psikolojik Dayanıklılığı Geliştirmek

1. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ 
(Kimler Katılmalıdır?)

• 7-12 yaş aralığındaki çocuklar (İlkokul 2. Sınıftan itibaren),
• Psikolojik sağlamlığı (resilience) ve dayanıklılığı geliştirmek isteyen çocuklar,
• Sosyal beceri ve problemler karşısındaki olumlu başa çıkma özelliklerini geliştirmek isteyen çocuklar

2. PROGRAMIN AMACI

Etkililiği deneysel açıdan test edilmiş bu projede çocuklardaki psikolojik sağlamlık (resilience), olaylara karşı psikolojik dayanıklılık, empati, otonomi, stres yönetimi, problem çözme, esneklik ve mizah becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

3. PROGRAMIN DÜZEN VE İŞLEYİŞİ

• Program grup çalışması olarak uygulanır. Bir gruba maksimum katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlıdır.
10 adet çocuk oturumu ve 3 adet anne-baba oturumu olmak üzere toplam 13 adet oturumdan oluşur • 5 adet oturumdan oluşur; her oturum yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
• Oturumların içeriği çocuklar için: Tanışma, Psikolojik Sağlamlık, Empati ve Zihin Kuramı, Otonomi, Stres Yönetimi, Problem Çözme, Esneklik, Mizah, Olumsuz Düşünce Avcısı, Geleceğe Dönüş gibi içerikleri kapsamaktadır.
• Her bir oturum için ayrı ayrı düzenlenmiş derin gevşeme egzersizleri ve ev ödevleri bulunmaktadır.
• Program 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
• Saatleri ayrıca belirlenecektir.
• Program Lara şubede gerçekleşecektir.
• Programa maksimum katılımcı sayısı 6 kişi (1 grup için) ‘dir.
• Program ücreti 1000 TL/kişi’dir.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum

Oyun Terapisi

1. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
(Kimler Katılmalıdır?)
• 7-15 yaş aralığındaki çocuklar (İlkokul 2. Sınıftan itibaren),
• Dikkat Eksikliği Hiperakivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar,
• Genel olarak tanı almamış, daha iyi odaklanmayı hedefleyen öğrenciler (Sınav Öncesi Destek)

2. PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştirmek ve geliştirmektir.
• Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmelerini sağlamak,
• Kendi başlarına problem çözme yeteneklerini desteklemek,
• Sorun çözme becerisi ve öfke kontrolünü sağlamak hedeflenmektedir.
Dikkatimi Topluyorum programının bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevlerinin etkili biçimde iyileşmesi hedeflenir.

3. ATTENTIONER GRUP EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ
• Grup çalışması olarak uygulanır.
• 5 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır.
• Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar grup içinde yapılandırılmış olarak ele alınır.
• Grup içinde rekabet desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
• Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
• Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma onlar için somutlaştırılır. (Ejderha Tayfun).
• Programın başlangıcında ve sonunda MOXO Dikkat Testi veya WİSC-4 testi değerlendirmesi ile katılımcıların dikkat ile ilgili yürütücü işlevlerinde kat ettikleri yol gözlemlenir.• Gruplar yaşlara göre Psikoloji Antalya tarafından düzenlenir.
• Program 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
• Oturumlar yaklaşık 1 saat sürecektir.
• Saatleri ayrıca belirlenecektir.
• Program Lara şubede gerçekleşecektir.
• Programa maksimum katılımcı sayısı 6 kişi (1 grup için) ‘dir.
• Program ücreti 1000 TL/kişi’dir.

Sınav Kaygısını Yönetme Programı

1. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ (Kimler Katılmalıdır?) • 8. ve 11,12. Sınıf öğrencileri • Sınavlarda kendi performansını gösteremediğini düşünen ve performansını arttırmak isteyen, • Sınava dair kaygı yaşayan öğrenciler2. PROGRAMIN AMACI Bu programın amacı öğrencilerin kendilerine benzer kaygılar yaşayan arkadaşları ile birlikte • Yaşadıkları stres ve kaygının belirtilerini fark etmelerini sağlamak, • Pandemi süreci ile birlikte daha da zorlaşan sınav döneminde öğrencilerin: yalnız olmadıklarını ve benzer süreçlerden geçen arkadaşları olduğunu fark ederek anlaşılmış hissetmelerini sağlamak • Kaygı ve stresin düşünceler, duygular ve davranışlar üzerindeki etkilerini fark etmelerini ve kaygının nedenlerini anlamlandırmaları sağlamak, • Sınav kaygısı ile baş etmede yararlı olabilecek bilişsel, davranışsal ve duygusal yöntemleri öğrenmelerini sağlamak, • Sınav kaygısının neden olduğu fiziksel zorlantıları yönetebilme ve rahatlama tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamak, • Verimli ders çalışabilme ve zamanın etkin kontrolü üzerinde bilgi sahibi olmayı sağlamak, • İçsel motivasyonu arttırmak ve sınava dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeyi sağlamak olumlu hedefler belirlemek hedeflenir.3. SINAV KAYGISINI YÖNETME GRUP EĞİTİMİNİN ÇALIŞMA DÜZENİ • Grup çalışması olarak uygulanır. (Maksimum 6 kişilik) • 5 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. • Öğrencilerin birbirlerine benzer yaşantıları grup ortamında paylaşılır, • Grup içinde paylaşımlar desteklenir böylece anlaşılırlık hissi ve kendine güven artmış olur. • Kaygı ile ilgili bilinçlendirici psikoeğitim verilerek, öğrencilerin yaşadıkları zorlantıları anlamlandırmaları ve müdahale edebilecekleri noktalar üzerinde bilgi sahibi olmaları desteklenir, • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Duygu Odaklı Psikoterapi ve imajinasyon teknikleri ile (kaygıyı azaltma üzerinde bilimsel dayanakları olan teknikler) öğrencilere öğretilerek, kaygı karşında güçlenmeleri desteklenir, • Zaman kontrolü ve çalışma düzeni ile ilgili stratejiler verilerek öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını düzenlemeleri sağlanır. • Program ücreti 1000 TL/kişi’dir.

Aşağıdaki formu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

  Hangi programa katılmak istiyorsunuz? (Birden çok seçebilirsiniz) *

  Psikolojik Dayanıklılığı GeliştirmeDikkati GeliştirmeSınav Kaygısını Yönetme


  Programa katılmak isteyen kişinin adı *


  Doğum yılı *  Varsa katılımcı telefonu  Varsa katılımcı email adresi  Okulu *  Sorumlu ebeveynin ismi *  Sorumlu ebeveynin telefonu *  Sorumlu ebeveynin email adresi *  Katılımcının varsa bilinen sağlık problemleri  tr_TRTurkish