Psikolojik Testler ve Ölçekler

MENÜ

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapötik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir. Merkezimizde uygulanan ön testler için; bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır. 

Uygulanan Test ve Ölçekler:

  • Zekâ Testleri; Wisc-R, Wisc-IV, Wais
  • Projektif Testler; Rorschach, TAT, CAT
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • MMPI Kişilik Testi
  • Gelişim Testleri
  • Aile Resmi Çiz Testi
  • Nöropsikolojik Testler
  • Ölçme ve Değerlendirme