Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi

Geçmişte, erken çocukluk dönemlerimizde yaşadığımız olayların etkilerini bugünkü hayatımızda bilinçdışı olarak tekrar ederiz. Zaman değişir, kişiler değişir, olaylar değişir ancak kalıp, patern, döngü aynı kalır değişmez. Önce sınavda kaygılanırım, yıllar sonra sunum yaparken kaygılanırım, yıllar sonra patronumun karşısında kaygılanırım. Önce annem ihmal eder, yıllar sonra sevgilim ya da arkadaşlarım ihmal eder, yıllar sonra eşim ihmal eder, hatta boşanır, tekrar evlenirim ve yine ihmal edilirim. Terk edilirim, aldatılırım ya da şiddete maruz kalırım falan…  Çünkü biz yetişkinlerin bugün işlevsel olmayan davranışları ya da psikolojik sorunları (panik atak, obsessif kompulsif bozukluk, depresyon, uyku sorunları, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları….) hepsi geçmişteki çözümlenmemiş çatışmalar, bitirilmemiş işlerden kaynaklanan saplantılar ve bazı travmatik nitelikteki olaylar sonucunda oluşur. İşte biz bunlara travmanın tekrarı deriz… Geçmişte bize zarar veren kişilerin baskın karakter özelliklerine benzer kişileri hayatımıza alırız ki travmamızı tekrar edebilelim. Travmamızı tekrar etmemizdeki muradımız da iyileşmektir. Kişi ilişkide hasta olur, ilişkide iyileşir. Terapistiyle kurduğu ilişki bu anlamda iyileştirici ve dönüştürücü bir ilişkidir.

Psychodynamic Psychotherapy

Psikodinamik Psikoterapi Nedir?

Psikodimanik terapi ekolü danışanın iç dünyasını anlamaya, anlamlandırmaya ve çözümlemeye çalışır. Bunu yapmak için şimdide yaşanan deneyimlerden ya da güncel konulardan yola çıkar. Bu ekol, bireyi sorunları, sıkıntıları, anıları, rüyaları, fantezileri ve duygularıyla birlikte “bütün bir insan” olarak ele alır. Tanıdık duygular, kendini tekrar eden döngüler irdelenir ve bunların hepsi kişinin yaşam öyküsü ve duygu dünyası bağlamında derinine araştırılır.

Terapi odası dış dünyanın küçük bir prototipi gibidir. Danışan geçmişini, ailesini, ilişkilerini bugün terapi odasına ve terapistine aktarır. Yani kişinin hayatında tekrar eden ilişki dinamikleri terapist-danışan ilişkisinde de kendini gösterir. Bu tür aktarımlar terapistle birlikte bu deneyimlerin içinden geçmek, anlamlandırmak ve değiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilir.

Psikodinamik psikoterapilerde amaç bu zor duyguların, tekrar eden kısır döngülerin ve tıkanmışlıkların kişinin zihninde yeni anlamlar kazanıp farklı şekillerde deneyimlenmesine yardımcı olmaktır.  Böylece danışanın içsel bir özgürlüğe erişmesi, olumsuz düşüncelerle baş etmesi, sorunlarını sağlıklı ve gerçekçi biçimde ele alması sağlanır.

Demet Alkapar BALCI Psikoterapist / Süpervizör
Sıkça Sorulan Sorular

Psikoterapi; psikiyatrik rahatsızlıkların veya bireyleri mutsuz, huzursuz eden konuların çözümü için başvurdukları etkili bir iyileşme yöntemidir. Psikoterapi için herhangi bir teşhise ihtiyaç yoktur; kendini daha iyi anlamak, hayatına daha iyi yön vermek ve kendi için daha iyi kararlar almak isteyen herkes bu terapiden yararlanabilir. Psikoterapi eğitimi almış uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen psikoterapi seansları, yaklaşık olarak 45 dakika sürmektedir.

Psikoterapi eğitimi almış bir uzman tarafından psikoterapi seansları gerçekleştirilir.
Uzman, danışanın psikoterapiye gelme ihtiyacı hissettiği konu veya konulara odaklanır ardından danışana iyileşme sürecinde en verimli olacak psikoterapi ekolleri belirlenerek terapi süreci başlar. Psikoterapinin kaç seans süreceği, danışanın öyküsüne ve iyileşme sürecine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak haftada bir ya da haftada iki seans olarak planlanır. Minimum 6 aylık (24 seanslık) bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süre kişilik bozuklukları ve ağır patolojiler için 2 yılı bulmaktadır.

Farkına var, iyileş yaklaşımını savunan dinamik psikoloji; ana rahminden günümüze kadar yaşanan ve psikolojimize etki eden ne varsa; farkına vararak bilinçlenip dinamik bakış açısı geliştirme üzerine temellenen bir bilim dalıdır.  
Kaygı, fobi, bağımlılık, takıntı gibi çoğu kişinin kendini kurtarmak istediği psikolojik problemlerin çözümü için etkili bir yöntemdir.

Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik Psikoterapi” hakkında 220 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.