Okul ve Öğrenci Danışmanlığı

MENÜ

Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki birtakım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır.

Ancak gerek eğitim sistemimiz gerek bilişim çağının hızı gerekse gelişim dönemlerinin öğrenciler üzerindeki etkisiyle; çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkin bireyler olan akranlarımız zaman zaman bir takım eğitimsel, sosyal ya da psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumda da biz eğitim danışmanları sorunların neyden kaynaklandığını tespit ederek uygun terapi yöntemleriyle çözüm yollarına gitmekteyiz.

Sorunlu öğrencilerde, öğretmen veya veliler genellikle olumsuz ve reddedici bir tutum sergilerler. Oysa ki öğrencinin kapsanıp, kabullenilip, anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

Hiçbir öğrenci başarısızlık duygusunu kabullenemez. Bu noktada öncelikli amaç, başarısızlığın nedeninin belirlenmesiyle birlikte, başarısızlık duygusunun inkarına yönelik oluşturulan düşünce ve davranışlar konusunda farkındalık yaratarak değişiklik oluşturmaktır.

Eğitim danışmanlığında;

Aile, okul görüşmeleri

EMDR Terapisi ile performans geliştirme

Koçluk yöntemleriyle motivasyon ve ego güçlendirme çalışmaları

Öğrencilerimize; 

Okul ve ders başarısının sağlanması

Ders çalışma yöntemleri

Hedef belirleme ve hedefe ulaşma stratejilerinin öğrenilmesi

Zaman ve enerji yönetimi

Motivasyon ve konsantrasyon problemlerinin aşılması

Stres yönetimi

Sınavlarda başarılı olma

Sınav kaygısı ile başetme

Öğrenme ön yargılarının kaldırılması

Daha önce yaşanan olumsuz kayıtların yeniden işlenmesi

Öz güvenin geliştirilmesi

Odaklanma

Hatırlatıcı imgeler ile inancın güçlendirilip motivasyonun sağlanması

Gelecek şablonunun işlenmesi

Alan seçimi

Ödev yapmada isteksizliğin giderilmesi ve istikrarın sağlanması

Okula gitmek istememe sorunuyla baş etme

İlgi ve yeteneklerin belirlenmesi ve mesleki yönlendirme

Sınavlara hazırlık süresince performansı en üst düzeyde kullanma becerilerinin geliştirmesine yönelik çalışma yapılmaktadır.