Motivasyonel Terapi

Motivasyonel terapi, içinde bulunduğu durumdan memnun olmayan ancak değişim konusunda da zorluklar yaşayan kişierle yapılan görüşme tekniklerinden bir tanesidir. Motivasyonel görüşme kişinin içinde bulunduğu zorlantının çözümlenmesi ve değişime yönelmesine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilir.

Motivasyon sürecini bir kişiyi gerçekleştirmek istediği değişim için harekete geçiren, hareketi sürdürmesini sağlayan ve sağladığı bu durumu istikrarlı bir şekilde devam ettiren itici güç olarak tanımlayabiliriz. Bu kimimiz için diyet, kimimiz için spor, hatta kimimiz için terapiye başlamak ve devam ettirmek olabilir. Daha pek çok şekilde örneklendirebileceğimiz hususlar için ihtiyaç duyduğumuz motivasyon süreci, bizlere aynı zamanda ilerleyen süreçlerde kararlılık, azim, irade gibi duygu durumlarını da tam olarak yaşayabileceğimiz olanaklar sağlar.

Motivasyon İhtiyacı Duyulan Durumlar

Kendimiz için yararlı olacağını bilsek bile bazen harekete geçmekte zorlanabileceğimiz durumlarla karşı karşıya gelmemiz mümkündür. Bununla birlikte bazen de yakaladığımız motivasyonel enerjiyi uzun süreli devam ettirme kısmında da problemler yaşayabiliriz. Bu durumların genel olarak nedeni başlamak ya da başlamamak, devam ettirmek ya da ettirmemek için sebeplerimizin olmasıdır.

Örneğin kendimizi ve içsel sıkıntılarımızı anlamlandırıp çözümlemek adına terapiye başlamak isteyip, sonrasında tekrardan yüzeye çıkacak sorunlarımızla yüzleşmek istemediğimizden terapimizi erteleyebiliriz. Ya da başladığımız bir diyeti sevdiğimiz yiyeceklerden uzak kalmanın sıkıntısı ile yarım bırakabiliriz. Görüldüğü gibi motivasyon gerektiren durumlar söz konusu olduğunda bir eylemi gerçekleştirmek çelişik düşünceler barındırabilir.

Motivasyonel Terapi Nasıl Sürdürülür?

Motivasyonel terapi diğer terapilerde olduğu gibi her zaman işbirliği içerisinde sürdürülür. Kişinin özerkliğine saygı duyulur ve desteklenir. Danışanın deneyimleri ile bakış açısı dikkatle incelenir. Burada amaç kişiyi ikna etmek değil, çelişik düşüncelerle ilgili soru işaretlerini çözmek ve kişinin kendi kararı ile ne yapması gerektiğini yine kişinin kendisinin bulmasını sağlamaktır.

Motivasyonel görüşmeler esnasında kararlar danışanlara aittir. Değişim için özkaynaklar bulunup harekete geçirilerek kişide istek uyandırılır. Bu durum kişiyi aşırı biçimde övmek pohpohlamak ile karıştırılmamalıdır. Terapistin görevi değişimle ilgili olağan süreci kolaylaştırmaktır. Bunun için terapistiniz gerektiğinde doğru soruları sorarak fark edilmeyen zorlantılarınızı size gösterebilir. Talep ederseniz terapistiniz size önerilerde bulunabilir. Yapılan araştırmalar diyet, egzersiz ve bağımlılık konusunda sıkıntı çekenlerde motivasyonel görüşmelerin yardımcı olduğunu göstermektedir. Kararlarınızı hayata geçirmekte zorlanıyorsanız, karar verdiğiniz eylemlerinizi aktivitelerinizi sürdürmekte zorlanıyorsanız ve bu durum hayatınızı etkilemeye başladıysa profesyonel yardım almanız yararlı olabilir.

Uzman Klinik Psikolog Dizge Yüksel
Motivasyonel Terapi

Motivasyonel Terapi” hakkında 326 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.