Hücum Terapi

hücum terapisi

hücum terapisi

Yüzlerce psikoterapi tekniği ve kuramı vardır. Her bir teknik ve kuram, danışanlar üzerinde farklı etkiler yaratır. Hücum terapi oldukça yoğun ve derin çalışılan bir psikoterapi tekniğidir. Çünkü semptoma yani belirtilere değil, kaynağa yöneliktir. 10 gün gibi kısa bir sürede yoğun bir şekilde çalışılır. Bu terapi tekniğinde on günde 30 seans yapılır. Seanslar ses kaydı altında gerçekleştirilir. Bu kayıtlar danışanla veya üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Terapiye ait tüm dökümanlar büyük bir titizlikle muhafaza edilir.

Hücum Terapisi Nasıl Yapılır?

Hücum terapisinde terapiye önce soy ağacından başlıyoruz. Çünkü psikolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmına, içinden çıktığımız kök ailede yaşanmış sorunlar sebep olmaktadır. Aile içinde şiddet, intihar, cinayet, düşük, kayıp ve yas, ana baba rollerinde uygunsuzluk, aile üyelerinin ilişki ve iletişim biçimleri, aile üyelerinin kişilik örgütlenmelerindeki sağlıksız tutumlar gibi sebeplerden dolayı sistemde bir bozulma varsa; bu durumdan aile fertlerinin hepsi, hatta – etkisinin derinliği oranında – gelecek kuşaklar da etkilenmektedir. Aile faktörünün, bireyin psikolojik yapısı üzerine olan etkisi kaçınılmazdır. Bu etkileri ortaya çıkarmak için yaklaşık 10 seans ailenin öyküsü alınır ve formüle edilir.

Sonraki 10-12 seansta ise danışanın doğumundan bugüne kadar olan yaşam öyküsü sansürsüz-detaylı bir şekilde- ele alınır. Kişinin yaşadığı olaylar, anılar, duygular, rüyalar terapist için son derece önemli ve değerli verilerdir. Bu veriler terapist için kan testi, tomografi, röntgen sonuçları gibidir. Terapist, hepsini analiz ve formüle ederek danışanın kendilik yapısını, kişilik örgütlenmesini, bilişsel şemalarını kısacası bir nevi ruhsal haritasını çıkarmaya başlar. Bunu büyük bir yap-boza da benzetebiliriz. Sabır ve sebatla her bir yap-boz parçasının yerini bulmaya ve bütünleştirmeye doğru ilerlemeye benzetebiliriz. Bu süreç terapist için olduğu kadar danışan için de zorlu ve yorucu bir süreçtir. Çünkü danışanın gerçekleştirdiği yoğun terapilerde, bastırmış olduğu pek çok duygu kısa sürede ortaya çıkar ve bu durum kişi için oldukça zor ve yorucudur. Ayrıca bu duyguların terapistle paylaşılarak çalışılması, ego güçlenmesi için oldukça önemlidir. Seanslar sonrasında ise çoğu danışan kendini oldukça yorgun, bitkin ve hatta bazı durumlarda agresif hissedebilmektedir.

Son aşamada ise psiko-eğitim çalışılmaktadır. Bu bölümde danışan; ruhsal sisteminin haritasını, doğumundan bu yana ailesi ve sosyal ortamı içerisinde kendisini nasıl ve neden öyle konumlandırdığını, sorunlarıyla ilgili hangi baş etme mekanizmalarını kullandığını kişisel olarak fark etmeye, kendisini daha sağlıklı anlamaya ve anlamlandırmaya başlar. Terapist ruhsal aygıtın oluşumunu, savunma mekanizmalarını ve psiko-gelişim aşamalarını, danışanın hikayeleriyle örtüştürerek anlatır. Böylece hücum terapinin yoğun kısmı tamamlanmış olur ve bugüne gelinir. Haftada bir idame çalışmaları başlar, şimdi ve şu an çalışılır. Bu aşamada artık danışanda kendisi ve yaşadıklarıyla ilgili farkındalıklar oluşmaya başlamıştır. Bu farkındalığı kavrama, içselleştirme ve yaşamına uygulama aşamasına geçilmiştir. Şimdi ve şu an idamelerde önce haftada bir, sonra 15 günde bir ve ayda bir olmak üzere çalışılır. Bütün süreç genellikle 2-6 ay arasında tamamlanmaktadır. Ancak ağır durumlarda birkaç yıl sürebilmektedir. 30 seans sonrasında ya da idame esnasında terapist tarafından danışan yararına farklı bir psikoterapi ekolünün daha yararlı olacağı kanaati oluşursa, yönlendirme yapılabilir.

Gelişmiş ülkelerde bir psikoterapi kültürü bulunduğundan bu konuda ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeşitli nedenlerle sekteye uğrayan terapi süreçlerinde, danışan ve terapist açısından hiçbir zorluk çekilmeden bir başka terapist veya kurumla devam edilebilmektedir. Terapide süreklilik devam etmektedir. Terapide bir noktaya kadar gelmiş olan danışan, bir başka terapistle veya bir başka ekolle başka bir noktaya ulaştırılabilir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde maalesef durum böyle değildir. Ülkemizde de psikoterapinin ne ya da nasıl olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Yaklaşık 15 yıldır hücum terapi çalışmaktayım. Tecrübelerime göre 25-45 yaş arası, entelektüel yapısı  olan, anlama ve anlamlandırma arayışında kendisini sorgulamak, kendisini değiştirmek ve geliştirmek isteyen, kendisinin kaynağına inmek isteyen yapılarda Hücum terapi daha verimli ve işlevsel olmaktadır.

Hücum terapi ile ilgili detaylı bilgi veya randevu almak için  bizimle www.psikolojiantalya.com internet sitemizi ziyaret ederek veya +90 0555 101 51 15 veya +90 552 606 22 26 telefon numaralarımızı arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Psikoterapist / Süpervizör Demet Alkapar Balcı

Hücum Terapi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.