Zekiye Zeybek – Klinik Psikolog

Zekiye Zeybek

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde; yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı.

2018 yılında Fransız Lape Hastanesi’nde stajyer klinik psikolog olarak stajını yaptı. Klinik stajı süresince servislerdeki çeşitli hasta gruplarının tedavi ve terapi süreçlerini gözlemleyerek vaka sunumları ile atölye çalışmalarına katıldı. 2018-2019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nde süpervizyon eşliğinde psikoterapist olarak yetişkinler ile çalıştı. 

2019-2022 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve çeşitli konularda öğrenci-veli seminerleri verdi. Aynı dönemde çeşitli kurumlarda yetişkinlere yönelik psikoterapi hizmeti sundu. 

İleri derece İngilizce bilmekte ve alandaki güncel çalışmaları takip etmektedir. Psikoloji Antalya bünyesinde gençler ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. 

Bilimsel Çalışmaları 

Erken Dönem Travmatik Yaşam Olayları ve Başa Çıkma Stilleri Eşik Altı Psikiyatrik Belirtiler ve Psikotik Benzeri Yaşantıları Yordayabilir mi? Klinik Dışı Bir Örneklem Bulguları. Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi

Aşkın, R., Zeybek, Z., (2021), Aile içi şiddet kurbanı çocuk: Psikolojik dayanıklılık, müdahale çalışmaları ve psikolojik etkinin gözden geçirilmesi, 5. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi.

Aşkın, R., Zeybek, Z., Bozkurt, Y., (2020), Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 304-318.

Mortan Sevi, O., Ustamehmetoğlu, F., Gülen, M., Zeybek, Z., (2019), Toplumda psişik yaşantıları değerlendirme ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği, Yeni Symposium, 57(3), 15-22.

Uzmanlık Alanları

Kişilerarası ilişki sorunları

Kaygı

Depresyon 

Bağlanma

Travma ve yas süreçleri

Yeme bozuklukları

Öfke ve kontrol sorunları

Kişilik sorunları

Kimlik problemleri ve uyum sorunları

Baş etme

Kendini tanıma süreci

Psikolojik dayanıklılık

Aldığı Terapi Eğitimleri

Psikodinamik Terapi Eğitimi – Dr. Ferhat Jak İçöz, Bahçeşehir Üniversitesi 

Psikodinamik Terapi Grup Süpervizyonu – Klinik Psikolog Hakan Kızıltan

Psikodinamik Terapi Klinik Süpervizyonu – Klinik Psikolog Sanem Tayman Eksin

Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik Eğitimi – Klinik Psikolog/Psikoterapist Hakan Kızıltan

Dinamik Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi – Klinik Psikolog/Psikoterapist Hakan Kızıltan 

Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi (ISST Onaylı) – Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca 

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (İleri Düzey) – DATEM-Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi – Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Psiko-onkoloji Eğitimi (1. ve 2. Düzey) – Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi – Prof. Dr. Sedat Özkan

Uyguladığı Testler

Rorschach Kişilik Testi & TAT (Tematik Algı Testi) – Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Doç.Dr. İrem Erdem Atak

MMPI Kişilik Testi – Bahçeşehir Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi

WISC-IV Çocuklar için Zekâ Testi, Türk Psikologlar Derneği

Çocuk Değerlendirme Testleri (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri) – Türk Psikologlar Derneği

Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri (Wechler Bellek Testi, Stroop Test, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi) – Türk Psikologlar Derneği