SEREN AKMAN

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; Yüksek Lisansını Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Programlarını tamamladı.

Seren Akman
Uzman Klinik Psikolog 

Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; Yüksek Lisansını Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Programlarını tamamladı. 2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Yatılı Servisi’nde stajyer psikolog olarak stajını tamamladı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerine ve vizitlere katılarak, rehabilitasyon süreçlerini gözlemledi. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda stajyer psikolog olarak görev aldı.

Bilimsel Çalışmaları

Menopozun Akıl Sağlığına ve Cinsel Hayatına Etkisinin İncelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Çakıcı

Cinsiyetler Arası Çoklu İşlev Becerisi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlmiye Seçer.

Uzmanlık Alanları 

Depression

Obsessive Compulsive disorder

Panic Disorder (Panic Attack)

Social Anxiety Disorder (Social Phobia)

Sınav Kaygısı

Performans Anksiyetesi

Bağlanma

İlişki

Evlilik ve Cinsellik Sorunları

Communication Problems

Personality Issues   

Aldığı Terapi Eğitimleri 

Bilişsel Tedavide Temel İlkeler – Uzm. Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan 

İleri Bilişsel Tedavi Teknikleri – Uzm. Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan 

Cinsel Tedavi Eğitimi – CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) 

Sık Görülen Cinsel İşlev Bozukluklarına Tedavi Yaklaşımları – CETAD 

Grup Psikoterapileri – Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 

Klinik Eğitim Sempozyumu – Türkiye Psikiyatri Derneği

Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi –  İstanbul Psikoloji Enstitüsü 

Duygu Odaklı Terapi Eğitimi – Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü (Uzm. Klinik Psikolog Yücel Sözer) 

Oyun Terapisi Eğitimi – Dr. Müge Kiremitçi 

Psikodinamik Terapi Eğitimi – Uzm. Klinik Psikolog Sibel Dinç Çalışkan

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Davranış Bilimleri Enstitüsü

EMDR – Kompleks Travması Olan Danışanlarla  Çalışmak  – Davranış Bilimleri Enstitüsü 

ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

Uyguladığı Testler

Tat (Tematik Algı Testi)

Cat (Çocuk Algı Testi)

Louisa Duss

MMPI Personality Test

Rorschach Kişilik Testi

Zekâ Testleri (Wais, Wisc-R, Wisc-IV, Cattel 2a-3a, Porteus Labirentleri, Kent Egy, Benton, Bender Gestalt, Burdon Dikkat Testi, Alexander)

Gelişim Testleri (Gessel, Frostig, Agte, Good Enough, Peabody, Metropolitan, Okula Hazırlık, Draw A Person, Denver Gelişim)

Tüm Ölçek ve Envanterler