Özgül Elitok

Özgül Elitok

Sosyal Hizmet Uzmanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tamamladı. Zorunlu stajını Ankara Atatürk Çocuk Yuvasında 1 yıl süresince 0 ile 18 yaş arası ihmal, istismar, terk ya da çocukluk dönemi aile travmaları nedeniyle koruma altına alınmış çocuklarla psiko-sosyal destek süreçlerinde çalışarak tamamladı. Mezun olduktan sonra 2 yıl süresince Bilecik Huzurevinde yaşlı bakımı, moral, motivasyon ve yaşam doyumu konusunda çalıştı. Akabinde İstanbul Eyüp Çocuk Mahkemesine atanarak 2,5 yıl süresince suça sürüklenmiş, ihmal yada istismara uğramış çocukların yeniden topluma kazandırması konusunda Mahkemelere bilirkişilik yaparak raporlar sundu. 2011 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Antalya Adalet Sarayı Aile Mahkemesindeki göreviyle, boşanma sürecinde olan aileler hakkında boşanma, velayet, evlat edinme, kişisel ilişkinin sağlanması ve evlenmeye izin konularında Mahkemelere bilirkişi raporu hazırlamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalında literatürde ilk kez çalışılan ve Nitel Araştırma yöntemiyle hazırlanan “Erkeklik Olgusu Bağlamında Erkeklerin Boşanma Deneyimleri” adlı tezini tamamladı. Halen ikinci üniveriste kapsamında İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans eğitimine devam etmekte. Bilimsel kongre ve sempozyumlara farklı konularda sözel bildiriler sundu. Üyesi olduğu EMDR Derneği bünyesinde EMDR Travma İyileştirme Grubu Gönüllü Psikolojik Destek Programı kapsamında Koronavirüs Pandemisinde gönüllü terapist olarak psikoterapi desteği vermekte.

Uzmanlık Alanları 

Bağlanma Sorunları

Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Kayıp ve Yas Süreçleri

İhmal ve İstismar

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Anne-Baba Olmaya Hazırlık

Sağlıklı Çocuk Yetiştirme

Aile İçi İletişim Sorunları

Boşanma Öncesi ve Sonrası Sorunlar

Çocukluk ve Gençlik Dönemi Davranış Sorunları

Karşıt Olma- Karşıt Gelme Davranım Bozukluğu

Bebeklerde Bakım, Uyku Düzeni ve Tuvalet Alışkanlığı

Tırnak Yeme-Parmak Emme

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Cinsel Eğitim

Kreş ve Okul Sorunları, Akran Zorbalığı

Sınav Kagısı

Ekran ve İnternet Oyun Bağımlılığı

Ergenlikte Kimlik Oluşumu

Stres, Kaygı, Öfke, Öz Güven Sorunları

Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Panik Atak

Aldığı Terapi Eğitimleri:

Temel ve Aile Görüşme Teknikleri İle Çocuk ve Ergen Gelişimi, Ruh Sağlığı ve Ergenle Görüşme Teknikleri

Eğitici/Kurum: Adalet Bakanlığı

Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Görüşme Teknikleri

Eğitici/Kurum: Adalet Bakanlığı

Yetişkin Değerlendirme Testleri Eğitimi

Eğitici/Kurum: Aile Danışmanları Derneği

Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

Eğitici/Kurum: Aile Danışmanları Derneği

İletişim Yöntem ve Teknikleri

Eğitici/Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

Öğrenme Genel Müdürlüğü

Teorik Eğitim Süresi: 168 saat

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Danışmanlık

Eğitici/Kurum: Aile Danışmanları Derneği- Dr.Nevin DÖLEK

Travma ve Yas Sürecinde Danışmanlık

Eğitici/Kurum: Aile Danışmanları Derneği- Dr.Nevin DÖLEK

Hipnoz Teknikleri Temel ve İleri Düzey Eğitimi

Eğitici/Kurum: Klink Psikolog Şahin UÇAR

Duygu Odaklı Terapi

Eğitici/Kurum: Uzman Klinik Psikolog Yücel SÖZER

Teorik Eğitim Süresi: 120/saat

Süpervizyon: 40/saat

Duygu Odaklı Çift Terapi

Eğitici/Kurum: Uzman Klinik Psikolog Yücel SÖZER

Teorik Eğitim Süresi: 40/saat

Bütüncül Çocuk-Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Eğitici/Kurum:CİSED

Prof  Dr. Cengiz GÜLEÇ

Prof  Dr. Elvan İŞERİ

Prof  Dr. Orhan DERMAN

Dr. Obengül EJDER

Teorik Eğitim Süresi: 340 /saat

Süpervizyon: 80/saat

Aile ve Çift Terapisi

Eğitici/Kurum:CİSED-Dr.Cem KEÇE

Teorik Eğitim Süresi: 120 /saat

Süpervizyon: 40/saat

Çocuk Merkezli ve BDT Oyun Terapisi

Eğitici/Kurum:PsikoTerapi-İst Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Klinik Psikolog Emre SİPAHİOĞLU

Teorik Eğitim Süresi: 40/saat

Psikoterapide Hipnoz Teknikleri

Eğitici/Kurum: CİSED-Bülent URAN

Teorik Eğitim Süresi: 60/saat

Psikoterapide NLP Teknikleri

Eğitici/Kurum: CİSED-Mustafa ÇAY – Şule KIRAY

Teorik Eğitim Süresi: 60/saat

Bütüncül Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Adleryan Oyun Terapisi

Deneyimsel Oyun Terapisi

Filial Oyun Terapisi

Eğitici/Kurum: CİSED- Dr. Obengül EJDER

Teorik Eğitim Süresi: 120/saat

Süpervizyon: 40/saat

EMDR Terapisi 1.düzey

Eğitici/Kurum: Davranış Bilimleri Enstitüsü- Klinik Psikolog Emre KONUK

Teorik Eğitim Süresi: 80/saat

Süpervizyon: 20/saat

EMDR Terapisi 2.düzey

Eğitici/Kurum: Davranış Bilimleri Enstitüsü- Klinik Psikolog Emre KONUK

Teorik Eğitim Süresi: 80/saat

Süpervizyon: 20/saat

EMDR Terapisinde Farkındalık(Mindfulness) Uygulamaları

Eğitici/Kurum: Fide Danışmanlık Merkezi- Dr.Alexandra DENT

Teorik Eğitim Süresi: 40/saat

Kompleks Travması Olan Danışanlarla Çalışmak

Eğitici/Kurum: Salt Psikoloji- Dr.Sümer ÖZTANRIÖVER

Teorik Eğitim Süresi: 40/saat

Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR

Eğitici/Kurum: Salt Psikoloji- Uzm. Psk. Derya ALTINAY

Teorik Eğitim Süresi: 40/saat

Çocuk ve Ergenlerle EMDR Terapisi

Eğitici/Kurum: Fide Danışmanlık Merkezi- Prof Dr.Ümran KORKMAZLAR

Teorik Eğitim Süresi: 80/saat

Destekleyici ve Psikodinamik Psikoterapi

Eğitici/Kurum: Dr. Agah AYDIN- Dr. Altan EŞSİZOĞLU- Dr. Onur ÖZALMETE

Teorik Eğitim Süresi: Devam etmektedir