Nadire Gül Demir

Nadire Gül Demir

Psikolog

Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yatılı Servisi’nde yaptı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı ve rehabilitasyon süreçlerini gözlemleyerek psikometrik ölçümlerde bulundu. Grup terapisi, EKT, EEG, MMPI ve Rorschach testi gibi farklı uygulamalarda yer aldı. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda stajyer psikolog olarak klinik psikoloji dersleri ve terapi eğitimleri aldı ve seminerlere katıldı. AMBAUM yataklı servis ve poliklinikte rotasyon yaptı. Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Özmen Metin ile çalışmıştır.

Uzmanlık Alanları 

Depresyon

Bağlanma

İlişki ve Evlilik Sorunları

Kişilik Sorunları

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Anksiyete Bozuklukları

Fobiler

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Performans Anksiyetesi

Grup Terapisi

Aldığı Terapi Eğitimleri:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Davranış Bilimleri Enstitüsü

EMDR – Kompleks Travması Olan Danışanlarla  Çalışmak  – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Duygu Odaklı Terapi Eğitimi – Uzm. Klinik Psk. Yücel Sözer

Duygu Odaklı Çift Terapisi – Uygulamalı Psikoterapi Enstitüsü / Uzm. Klinik Psk. Yücel Sözer

ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

Dinamik Psikoterapi – Uygulamalı Psikoterapi Enstitüsü / Uzm. Klinik Psk. Sibel Dinç Çalışkan

Bilişsel Davranışçı Terapi – Uzm. Klinik Psk. Sibel Dinç Çalışkan

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi – Prof. Dr. Vamık Volkan

Psikodinamik Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Doğan Şahin 

Uyguladığı Testler

Tat (Tematik Algı Testi)

Cat (Çocuk Algı Testi)

Louisa Duss

MMPI Kişilik Testi

Zekâ Testleri (Wais, Wisc-R, Wisc-IV, Cattel 2a-3a, Porteus Labirentleri, Kent Egy, Benton, Bender Gestalt, Burdon Dikkat Testi, Alexander)

Gelişim Testleri (Gessel, Frostig, Agte, Good Enough, Peabody, Metropolitan, Okula Hazırlık, Draw A Person, Denver Gelişim)

Tüm Ölçek ve Envanterler