Gonca Gül
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG
Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde Yüksek Lisansını İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde tamamladı.
Gonca Gül
Uzman Klinik Psikolog 
Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde Yüksek Lisansını İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde tamamladı. Stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yatılı Servisi’nde yaptı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı ve rehabilitasyon süreçlerini gözlemleyerek psikometrik ölçümlerde bulundu. Grup terapisi, EKT, EEG, MMPI ve Rorschach testi gibi farklı uygulamalarda yer aldı. İstanbul Adalet Sarayı Çocuk Mahkemesinde stajyer psikolog olarak suça sürüklenen çocuklarla görüşmeler yaptı. Psikoterapi merkezlerinde yetişkin psikoterapi seanslarının yanı sıra çocuk ve aile görüşmeleri yaptı. Engelli Bakım Merkezinde üç sene boyunca zihinsel ve ruhsal engelli hastalara psikososyal destek hizmeti verdi ve raporladı, aileleri ile görüşmeler yaptı. Psikanaliz, Analitik Psikoloji ve Nöropsikoloji alanlarında çeşitli araştırma, seminer ve sempozyumlara katılmıştır. Travma Dersleri ve Vaka Analizleri Programında yer almıştır.
Bilimsel Çalışmaları
Bebeklik Dönemi Bağlanma Stillerinin Yetişkinlik Dönemi Yaşam Deneyimlerine Etkisi. Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAM KAHRAMAN
Uzmanlık Alanları 
Kişilik Bozuklukları
Uyum Sorunları
Bağlanma
Uyumsuz Kişilik Örüntüleri
Çocukluk Çağı Travmaları
İlişki Problemleri
Stres ve Çatışma
Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Depresyon
Anksiyete Bozuklukları
Fobiler
Aldığı Terapi Eğitimleri 
Şema Terapi – Dr. Alp Karaosmanoğlu
Psikodinamik Yönelimli Yetişkin Psikoterapisi Eğitimi – D.r Engin EKER, Psk. Sema EKER, Uzm. Klinik Psk. Ferhat AKPINAR
Oyun Terapisi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT
Resim Analizi – Psk. Dan. Mehlika Zeynep YURT
Evlilik ve Çift Terapisi – Gülçin KESKİN
Kişilerarası Danışmanlık Eğitimi – Uzm. Psk. Selen Tütüncü
Uyguladığı Testler
Objektif Çocuk Testleri; Agte, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,Frostig Gelişimsel Algı Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gesalt Testi, Peabody Kelime Anlama Testi, Goodenouph Harris Bir Adam Çiz Testi, Porteus Labirentleri Testi, Cattel Zeka Testi 2A, Kent EGY, Burdın Dikkat Testi, Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi