Demet Alkapar BALCI

Demet Alkapar BALCI

Psikoterapist / Süpervizör

Lisans eğitimini 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; 3,5 yıl süren psikoterapi eğitimini Psikoterapi Enstitüsünde tamamladı. Hacettepe üniversitesinden eğitim sertifikası , sosyoloji sertifikası ve felsefe sertifikası eğitimlerini de aldı.

Prof.Walter Bongartz’tan Psikosomatik ve hipnoz, Vamık Volkan’dan narsisistik ve borderline vakalarda nesne ilişkileri ve psikanalitik yaklaşım, Spyros D. Orfanos’tan Gelişimsel Kuram Zemininde İlişkisel Psikanaliz, Psikoterapi Enstitüsünden Masterson  yaklaşımı, Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği’nden İmge Terapi, Yeditepe Üniversitesi’nden Tıbbi Hipnoz, İzmir Halime Odağ Vakfı’ndan psikanaliz ve psikoterapi, Marmara Üniversitesi ve CETAD’tan cinsellik ve cinsel tedaviler, İnönü Üniversitesi’nden Cinsel İşlev Bozuklukları, Bilgi Üniversitesi’nden EFT, İstanbul Psikanaliz derneği’nden psikanaliz eğitimlerini almıştır. Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları ve Aile Danışmanlığı yetkisi almıştır.

1985 yılından bu yana okullarda, psikiyatri dal merkezinde, psikoterapi merkezinde , psiko-teknik merkezinde, psikoterapist/kurucu/mesul müdür görevlerinde bulunmuştur. Ankara ve İstanbul’da aile danışmanlığı, bütüncül psikoterapi, hücum terapisi, interaktif iletişim teknikleri, kişilik örgütlenmeleri, projektif ve objektif çocuk değerlendirme  testleri ,bütüncül psikoterapide  rüya analizleri sertifika eğitimleri vermiştir. Bir çok meslekdaşını süpervizör olarak desteklemiş ve pek çok sosyal projede gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.

Uzmanlık Alanları 

Hücum Terapi

Ego güçlendirme

Kişilik örgütlenmeleri

İmge terapi

Anksiyete Bozuklukları

Hipnodrama

Çocuk psikolojisi

Uyguladığı Testler

Resim testleri

Projektif çocuk testleri

Objektif çocuk testleri

Tüm ölçek ve envanterler