Ceren Fırıncı

Ceren Fırıncı

Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; Yüksek Lisansını Ted Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı. 2018 yılında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde stajyer psikolog olarak görev aldı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerine ve psikometrik test süreçlerine katılarak, rehabilitasyon süreçlerini gözlemledi. 2018-2019 yıllarında TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama Birimi’nde psikolog olarak görev aldı.

Bilimsel Çalışmaları
1- Öz Şefkat, Minnettarlık ve Bağışlayıcılığın Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Ayrılık Uyumu Arasındaki İlişkide Aracı Rolü: Bir Karma Yöntem Araştırması. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yağmur AR-KARCI
2- Mahkum Anneleriyle Hapishanede Büyüyen Çocukların Gelişimlerine Yönelik İyileştirme Projesi. Danışman: Mari İTO

Uzmanlık Alanları
Çocuk ve Ergenlerde:
Öfke Kontrol Problemleri
Kaygı
Depresyon
Bağlanma
Sosyal Kaygı
Düşük Benlik Saygısı
Ailevi Sorunlar
Yeme Bozuklukları
Akademik Beceri Sorunları

Aldığı Terapi Eğitimleri
EMDR  I. Düzey Temel Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü – Klinik Psikolog Emre Konuk
EMDR ve İyileştiren Hikâye Eğitimi – Fide Danışmanlık – Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
Yönlendirmesiz Oyun Terapisi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Oyun Terapisi Klinik Süperviyonu – Prof. Dr. Gülsen Erden
Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi
Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Serap Özer
Aile Terapisi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Ayşe Yalın – Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Çocuk Odaklı Psikoterapi Klinik Süpervizyonu – Prof. Dr. Bahar Gökler
I. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi – Psikoloji İstanbul – Nilüfer Devecigil
Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi – Şema Terapi Enstitüsü
ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği
Aile Danışmanlığı Eğitimi – Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Uygulayıcı Eğitim Programı (ÇEPSP101) – Davranış Bilimleri Enstitüsü – Dr. Öğretim Üyesi Atanur Akar
Attentioner – Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Uygulayıcı Eğitimi – Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanıma ve Klinik Değerlendirme: Uygun Müdahale Programlarının Planlanması Birinci Modül – Türk Psikologlar Derneği – Cihat Çelik

Psikodinamik Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Doğan Şahin 

Uyguladığı Testler
WISC-IV Zekâ Testi
Moxo Dikkat Testi
PEABODY – Resim Kelime Testi
TİFALDİ – Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi
CAT
Gazi Bayer Projektif Test
Symonds Projektif Test
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Cümle Tamamlama Testi (Beier)
Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası (LD Bataryası)
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Bir İnsan Çiz Testi
Bir Aile Çiz Testi