CEREN FIRINCI

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; Yüksek Lisansını Ted Üniversitesi, Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji alanında tamamladı.

Ceren Fırıncı
Uzman Klinik Psikolog 

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde; Yüksek Lisansını Ted Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı. 2018 yılında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde stajyer psikolog olarak görev aldı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerine ve psikometrik test süreçlerine katılarak, rehabilitasyon süreçlerini gözlemledi. 2018-2019 yıllarında TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama Birimi’nde psikolog olarak görev aldı.

Bilimsel Çalışmaları

1- Öz Şefkat, Minnettarlık ve Bağışlayıcılığın Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Ayrılık Uyumu Arasındaki İlişkide Aracı Rolü: Bir Karma Yöntem Araştırması. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yağmur AR-KARCI

2- Mahkum Anneleriyle Hapishanede Büyüyen Çocukların Gelişimlerine Yönelik İyileştirme Projesi. Danışman: Mari İTO 

Uzmanlık Alanları 

Çocuk ve Ergenlerde:

Öfke Kontrol Problemleri

Kaygı

Depresyon

Bağlanma

Sosyal Kaygı

Düşük Benlik Saygısı

Ailevi Sorunlar

Yeme Bozuklukları

Akademik Beceri Sorunları

Aldığı Terapi Eğitimleri 

Yönlendirmesiz Oyun Terapisi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Oyun Terapisi Klinik Süperviyonu – Prof. Dr. Gülsen Erden

Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Serap Özer

Aile Terapisi Teorik Eğitimi – Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler-Danışman

Çocuk Odaklı Psikoterapi Klinik Süpervizyonu – Prof. Dr. Bahar Gökler

Şema Terapi Temel Düzey Eğitimi – Şema Terapi Enstitüsü

ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

Aile Danışmanlığı Eğitimi – Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Uyguladığı Testler

WISC-IV Zeka Testi (süpervizyon sürecinde)

PEABODY – Resim Kelime Testi

TİFALDİ – Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi

CAT

Gazi Bayer Projektif Test

Simonds Projektif Test

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Cümle Tamamlama Testi (Beier)

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası (LD Bataryası)

Bender Gestalt Motor Algı Testi

Bir İnsan Çiz Testi

Bir Aile Çiz Testi