AYNUR AKTÜRK

PSİKOLOG

Lisans eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim Dalı Yüksek Lisansı Programına devam etmektedir.

Aynur Aktürk
Psikolog 

Lisans eğitimini İstanbul Haliç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. 2005-2006 yılı eğitim-öğretim döneminde CerrahpaşaTıp Fakültesi’nde Psikiyatri derslerine katıldı.  Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim Dalı Yüksek Lisansı Programına devam etmektedir. Stajını aynı üniversitenin hastanesinde Nöroloji biriminde yapmaktadır.

Lisans eğitimi sırasındaki stajlarını 2004 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yaptı. Stajı süresince psikiyatri polikliniği ve yatılı servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı ve süpervizyon aldı. 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde staj yaptı ve bu süreçte psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların görüşmelerinde yer aldı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki stajını, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında, Davranış Nörolojisi Kliniği’nde yaptı. Stajı süresince afazi hastalarının terapilerine katıldı ve terapi süreci ile nöropsikolojik testlerin uygulamasına ilişkin gözlemlerde bulundu. 2004-2007 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri Anabilim Dalı’nda ve Liyezon Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda staj yaptı. Stajı süresince psikiyatri servisindeki hastaların görüşmelerinde yer alarak vizitlere katıldı. 4 yıl boyunca Prof. Dr. Kerem Doksat tarafından yürütülen Vak’a Toplantıları’na katılarak süpervizyon aldı ve vak’a sunumunda bulundu.

Özel Lara Anadolu Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)’de, psikolog olarak çalıştı. Aynı hastanede Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ile Obezite Cerrahisi alanında, bariyatrik cerrahi hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik takibiyle ilgili olarak çalıştı. Adana TED Koleji’nde Okul Psikologu ve Lara Bahçeşehir Koleji’nde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak çalıştı.

Uzmanlık ve İlgi Alanları

İlişki ve Evlilik Sorunları

İletişim Sorunları ve  Yönetimi

Aile Danışmanlığı

Ebeveyn-Çocuk Çatışması

Boşanma Danışmanlığı

Depresyon

Kayıp ve Yas Süreçleri

Kaygı Bozuklukları ve Panik Atak

Sınav Kaygısı ve Performans Anksiyetesi

Çocuk ve Ergenlerde Okula Uyum Sorunları

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Yeme Bozuklukları

Stres ve Duygusal Kaynaklı Yeme Davranışı

Obezite Cerrahisi Ameliyat Öncesi ve Sonrası Psikolojik Destek

Nörolojik ve Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Hastaların ve Aile Yakınlarının Psikoterapisi

Kanser Psikolojisi ve Başetme Yolları

Aldığı Terapi Eğitimleri

Şema Terapi – Dr. Alp Karaosmanoğlu (ISST)

Bilişsel Davranışçı Terapi – Doç. Dr. Gaye Saltukoğlu (Haliç Üniversitesi)

Madde Bağımlılığı Psikoterapisi – Dr. Mükerrem Güven

Madde Bağımlılığı Eğitimi – Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği (PPD)

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitim Programı – PPD

Nefes Terapisi Eğitimi – PPD

ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi – Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

Uyguladığı Testler

MMPI Kişilik Testi

Tematik Algı Testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bier Cümle Tamamlama Testi

Zeka Testleri (Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Catell 2A Zeka Testi, Kent Egy Sözel Zeka Testi, Frankfurt Dikkat Testi,)

Gelişim Testleri (Peabody Alıcı Dil Yaşı Ölçme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişim Testi, AGTE Gelişim Tarama Testi, Gesell Gelişim Testi, Kinetik Aile Çizme Testi, Goudenough-Harris Bir Adam Çiz Testi)

Tüm Ölçek ve Envanterler