Psychological Tests and Questionnaires

MENÜ

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapötik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir. Merkezimizde uygulanan ön testler için; bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır. 

Uygulanan Test ve Ölçekler:

  • Intelligence Tests; Wisc-R, Wisc-IV, Wais
  • Projective Tests; Rorschach, TAT, CAT
  • Metropolitan School Maturity Test
  • MMPI Personality Test
  • Development Tests
  • Draw a Family Picture Test
  • Neuropsychological Tests
  • Assessment and Evaluation