Eğitim Hayatında Psikolojik Danışmanlığın Rolü Nedir?

eğitim psikolojik danışmanlık

Yaşadığımız dönemin en değerli konularından bir tanesini eğitim oluşturmakta. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuğumuzun eğitim hayatında rol oynayan kurumlar, her bir öğrenciyi donanım olarak üst sıralara çıkarmayı hedefliyor. Bahsettiğimiz bu uzun yılları kapsayan eğitim süreci boyunca çocuklarımız fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak farklı özelliklere sahip gelişim dönemlerini deneyimliyorlar.  Zaman zaman bu çocukluk dönemlerinde, gençlik dönemlerinde ya da yetişkinlik aşamalarında eğitim alanında birtakım zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu alanda sorunların ortaya çıktığı noktada da ise devreye okul ve öğrenci danışmanlığı girmekte.

Eğitim sürecinde ortaya çıkan psikolojik problemlerde ya da sosyal sıkıntılarda, psikolojik danışmanlar olarak bizler sorunun kaynağını bulmaya çalışarak en uygun terapi yönteminin hangisi olduğuna karar vermekteyiz. Eğitim alanı oldukça kompleks bir alan olduğu için ortaya çıkacak problemler sadece sosyal sıkıntılar olarak değil, psikolojik olarak da daha derin sorunlar haline dönüşebilmekte. Bu nedenle problem yaşamakta olan öğrenciler ile karşılaşıldığı zaman ekstra özen gösterilmesi, anlaşılmaya çalışılması ve terapi kapsamına alınmasının bu öğrenciler adına en sağlıklı tutum olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hiçbir insan öğrencilik hayatında başarısızlık duygusunu kolay kolay hazmedemez. Çocuğunuz her ne kadar başarısızlığı bir problem olarak görmediğini dile getirirse de, kendi kriterleri içerisinde başarısız olduğunu düşünen bir öğrenci, psikolojik olarak etkilenmeden bu başarısızlığı deneyimleyemez. Başarısızlık korkus ve beklentisinde stres, öfke, hayal kırıklığına uğramak, içe kapanmak, hırçınlık, öz saygıda düşüş, hedefi değersizleştirme, depresif semptomlar, çabalamaktan vazgeçme ve kaygı gibi pek çok tepkiden bir veya daha fazlası öğrenciler tarafından deneyimlenebilmekte. Bu tepkiler mutlaka aile içinde, eğitim ortamında veya arkadaş ortamında başka sorunları da beraberinde yaşatmakta. Bu tip durumlarda amaç, başarısızlıkla vb. sorunlarla karşılaşan öğrencileri yaşadıkları başarısızlıkla suçlamak yerine, neden bu başarısızlığı yaşadıklarını anlamlandırmak ve değiştirmek için neler yapabileceklerini görebilecekleri farkındalıklar sağlamaktır.

Okul ve Öğrenci Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Okul ve öğrenci danışmanlığı süreçleri gereği yaşanan sorunlar ele alınırken oldukça dikkatli davranılmaktadır. Okul hayatı ile ilgili sorunlar pek çok çeşitte olabileceği için olumsuz düşünce ve davranışların temelinde ne olduğu görüşmeler doğrultusunda belirlenir. İlk adım sorunun kabullenilmesini ve sonraki adımlar da konuyla ilgili farkındalığın geliştirilerek, terapötik süreçler sonrasında sorunun tamamen üstesinden gelinebilmesi kapsar.

Eğitim ile ilgili psikolojik danışmanlıkta ego güçlendirmeye yönelik çalışmalar, motivasyon görüşmeleri, uygulanacak EMDR terapisi ile performans geliştirmeye yönelik süreçler ve aynı zamanda hem aileyle hem de okulla birlikte öğrencinin danışmanlık sürecini güçlendirecek görüşmeler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilere zaman yönetimi, enerji yönetimi, hedef belirleme ve hedefe ulaşma için strateji geliştirme, stres yönetimi, konsantrasyon ve motivasyon konusunda gelişim sağlama, sınav kaygısından uzaklaşma, yaşanan olumsuz süreçlerden etkilenmeden öğrenme yolunda sağlam ilerleme, odaklanma yönetimi, doğru mesleki yönelimin belirlenmesi gibi konularda danışmanlık verilerek problemin çok daha hızlı ortadan kaldırılması sağlanır.

Eğitim Hayatında Psikolojik Danışmanlığın Rolü Nedir?

Eğitim Hayatında Psikolojik Danışmanlığın Rolü Nedir?” hakkında 318 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.