Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

MENÜ

Çocukluk ve ergenlik döneminde; yaşanan psikolojik rahatsızlıkların azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında, ailelerle ve sosyal çevre ile yaşanan çatışmaların sonlandırılmasında, aile ve arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesinde, özgüven ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasında, yaşanılan travmalar karşısında ortaya çıkan stres ve bulguların yetişkinliğe taşınmasının engellemesi amacıyla sağlanan destek sürecine psikoterapi denir. Psikoterapi çeşitli müdahale tekniklerinin kullanıldığı, çocuk, ailesi ve bütün sosyal çevresinin dahil edildiği bir tedavidir. Bu süreçte çocuğun yaşı ve gelişimine uygun testler uygulanabildiği gibi, terapist tarafından gerekli görüldüğünde tedaviye ilaç tedavisi de eklenebilir.

Çocuk ve Ergenlik Döneminde:

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Karşı Olma- Karşı Gelme
 • Yıkıcı davranış Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Parmak Emme, Tırnak Yeme
 • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Başarı Kaygısı, Sınav Kaygısı
 • İletişim Bozukluğu
 • Dışa Atım Bozuklukları

– Enüresis

– Encopresis

 • Bağlanma Bozukluğu
 • Özgüven Eksikliği
 • Yalan söyleme
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Cinsel Gelişim ve Eğitim
 • Cinsel İstismar
 • Cinsel İstismardan Korunma
 • Sözel Anlatım Bozukluğu
 • Konuşma Gecikmesi
 • Okul sorunları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları

– Bebeklik Anoreksisi

– Pika

– Geviş Getirme Bozukluğu

– Obezite

 • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
 • Akran Zorbalığı / Okuldan Kaçma / Küfür
 • Ergenlik Dönemi Bağımlılıklar

– Madde Bağımlılığı

– Sigara Bağımlılığı

– Bilgisayar/İnternet/Telefon/Televizyon Bağımlılığı

 • Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları

– Anoreksiya

– Bulmia

– Aşırı Yemek Yeme (Bing Eating)

ve bunlara benzer sorunların çözümünde destekte bulunmak.

Kullanılan Terapi Teknikleri:

 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Oyun Terapisi

– Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Deneyimsel Oyun Terapisi)

– Aile Merkezli Oyun Terapisi (Filial Terapi)

 • Masal Terapi
 • Aile İçi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
 • Boşanma Öncesi ve Boşanma Sonrası Danışmanlığı
 • İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum
 • Evlat Edinme Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Uygulamasında Kullanılan Testler, Formlar, Ölçekler ve Yönergeler:

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6 yaş)
 • Dikkat Algı Testleri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • T. Tematik Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • LouisaDuss Psikanalitik Hikâyeler Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi