Cinsel Mitler

CİNSEL MİT NEDİR?

Sözlük anlamı olarak “mit”; kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, halk öyküsü, efsanelerdir. Cinsel mit ise; cinsellik konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar, kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa aktarılan yanlış bilgilerdir.

Cinsellikle ilgili inanışların birçoğu abartılı ve yanlıştır. Bu inanışların çoğunlukla kadını küçümseyen, değersizleştiren bir yanı vardır. Ancak cinsel inanışların sadece kadınlara zarar verdiğini söylemek doğru değildir. Erkeklerin de cinsel yaşamlarını sevgi, aşk, şefkat, sıcaklık, yakınlık hissetmek gibi duygulardan uzaklaştırır. Cinsellik konusunda kadını küçümserken erkeği ve kadını birbirine yabancılaştırır. Sonuçta kadın olsun erkek olsun insanların cinsel yaşamlarını olumsuz olarak etkiler. Oysaki ilişkiler ve cinsellik insana sevilmeye değer olduğu duygusunu verir. Bir başka açıdan kadınlığın ve erkekliğin onaylanmasıdır. Bundan dolayı cinsel mitler konuşulup doğru bilinen yanlışlar düzeltilmezse cinsel işlev bozukluklarına bile yol açabilir. Terapi esnasında ele alınıp danışan ile birlikte çalışılmalıdır.

 Uzman Klinik Psikolog Seren Akman
Cinsel Mitler