GAPS Counselinggaps danışmanlığı

As a result of treating the intestinal flora, the brain and the body get rid of the effect of the toxin load and these diseases caused by the intestines are completely cured.

Corporate CounselingKurumsal psikolojik danışmanlık

  Kurumsal Danışmanlık Kurumsal gelişimi sağlamak için; kurumun ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçlara özel eğitim programları tasarlanır ve uygulanır. Bu eğitimler sonunda beceri ve performans gelişimi hedeflenir. Psikoloji Antalya olarak düzenlediğimiz eğitimler: İletişim Eğitimleri İş hayatında önemli olan iletişim bariyerlerinin ortadan kaldırılması ve kurum içinde etkili iletişim sağlanarak problem çözme becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Etkili İletişim Becerileri […]

School and Student Counseling

Okul ve Öğrenci Danışmanlığı Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki birtakım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır. Ancak gerek eğitim sistemimiz gerek bilişim çağının hızı gerekse gelişim […]

Trauma and EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Yöntem, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. EMDR terapi literatüründe “kısa süreli terapiler” grubunda yer almaktadır. EMDR Nasıl İşler? Günde ortalama 20 bin anıyı kaydediyoruz. Normal şartlar altında, stres devrede yokken yaşanılan her an gelecekte […]

Psychological Tests and Questionnaires

  Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapötik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir. Merkezimizde uygulanan ön testler için; bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır.  Uygulanan Test ve Ölçekler: Zekâ Testleri; Wisc-R, Wisc-IV, Wais Projektif Testler; Rorschach, TAT, CAT Metropolitan Okul Olgunluğu Testi MMPI Kişilik Testi Gelişim Testleri […]

Sexual Counseling

Cinsel Terapi Nedir? Çiftler arasında cinsel ilişki problemi yoktur, cinsel uyum problemi vardır. Birçok çiftin; zamansızlıktan, enerji kaybından, organik kökenli rahatsızlık vb. sebeplerden dolayı “düzenli ve uyumlu” birliktelik yaşayamadıkları bir dönem olabilir. Eğer bu süreç, çiftlerin rutini haline gelmişse ve çiftlerden biri ya da her ikisi bu durumdan rahatsızsa bu konuda yardım alma zamanı da […]

Child and Adolescence Counseling

Çocukluk ve ergenlik döneminde; yaşanan psikolojik rahatsızlıkların azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında, ailelerle ve sosyal çevre ile yaşanan çatışmaların sonlandırılmasında, aile ve arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesinde, özgüven ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasında, yaşanılan travmalar karşısında ortaya çıkan stres ve bulguların yetişkinliğe taşınmasının engellemesi amacıyla sağlanan destek sürecine psikoterapi denir. Psikoterapi çeşitli müdahale tekniklerinin kullanıldığı, çocuk, ailesi […]

Couples and Family Counseling

Çift ve aile danışmanlığı terapisi, ister evli olsun ister hala ilişkisini sevgililik müessesesinde devam ettiren kişiler olsun her çifte ihtiyaç duydukları süreçlerde uygulanması mümkün olan bir terapi çeşididir. Bu terapinin bireysel terapilerden en büyük farkı, kişinin bireyselliğinden çıkıp “biz” olduğu süreçlerdeki ilişkilerini doğru duygularla doğru yönetebilmesini sağlamasıdır. Yani kendindeki eksiklikleri düzeltmekle beraber aynı zamanda ikili […]

Personal Counseling

Bireysel danışmanlık, psikolojik sorunların ve rahatsızlıkların doğasını anlamanızı, bu sorunlarla başa çıkabilmenizi ve daha iyi bir ruh haline kavuşmanızı sağlar. İnsanoğlu bağlanma ihtiyacından ve sosyal bir varlık olmasından dolayı hayatının her alanında ona eşlik edecek birine ihtiyaç duymuştur. Ona daha anne karnında plasentası, dünyaya geldiğinde anne ve babası, sonra arkadaşları ve eşi eşlik etmiştir. Bireysel […]