Blog

Romantik İlişkilerimizde Seçtiğimiz Kişiler Aslında Kimler?

Romantik ilişkilerimizde seçtiğimiz kişiler aslında kimler? Bu sorunun cevabı, hem kendimizin hem de partnerimizin geçmiş yaşantılarına, bağlanma stillerine, şemalarına ve sınırlarına bağlıdır. Romantik ilişkilerimiz, çocukluk döneminde ailemizle kurduğumuz ilişkilerin, sonrasında arkadaşlık ilişkilerimizin ve diğer yaşadığımız deneyimlerin bir yansımasıdır. Bu nedenle, ilişkilerimizde karşılaştığımız sorunların, aslında kendimizle ve geçmişimizle ilgili olduğunu fark etmek önemlidir.   Romantik ilişkilerimizde seçtiğimiz kişiler, genellikle bize […]

Yaşadığınız Travma Sizin Mi Ailenizin Mi?

Travma, kişinin yaşamında beklenmedik, şiddetli ve yıkıcı bir olaya maruz kalması sonucunda ortaya çıkan psikolojik bir yaralanmadır. Travma, kişinin kendisine, başkalarına ve dünyaya dair inançlarını, duygularını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Travma, kişinin hayatını tehdit eden, cinsel veya fiziksel şiddete uğramak, doğal afetler, savaş, terör, kaza, kayıp gibi olaylardan kaynaklanabilir. Travma, kişinin kendisine ait olan […]

Ben De Varım – Çocuklarda Bireyselleşme Çabaları

Çocuklar, doğdukları andan itibaren kendilerini tanımaya ve çevreleriyle etkileşime geçmeye başlarlar. Bu süreçte çocuklar; kendi isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda bağımsız birer birey olduklarını fark etmeye çalışırlar. Bu, çocukların bireyselleşme çabası olarak adlandırılan bir olgunlaşma sürecidir.   Bireyselleşme çabası; çocukların kendilerini ifade etme, karar verme, sorumluluk alma, sınırlarını belirleme ve özgüven geliştirme […]

Spotlight Effect: Sahne Işığının Altında Hep Ben Olmalıyım

Spotlight Effect yani sahne ışığı etkisi, bireylerin kendi davranışlarına, görünüşlerine veya performanslarına diğer insanların verdikleri önemi aşırı bir biçimde tahmin etme eğilimini ifade eder. Bu fenomen, kişinin çevresindeki insanların kendisi hakkında ne düşündüğüne dair abartılı bir endişe ve farkındalık yaratma eğilimindedir.   Bu etki, kişinin kendi “deneyimlerini” yaşadığından daha büyük bir önem atfetmesine neden olabilir. Bir kişi, […]

Ben Asla Başarılı Olamam: Başarısızlık Şeması

Başarısızlık, genellikle toplumda olumsuz bir şekilde algılanan bir kavramdır. Ancak, başarısızlık aslında bir öğrenme sürecinin parçasıdır. Her başarısızlık, bir sonraki denemede daha iyi bir performans gösterme fırsatı sunar. Başarısızlık şeması, bireyin kendine karşı olumsuz düşünce ve inançlarına dayanan bir bilişsel kalıptır. “Ben asla başarılı olamam” düşüncesi, bu şemanın temelini oluşturur ve kişinin potansiyelini sınırlayabilir.   […]

Kötü Giden İlişki Evlilikle Düzelir mi?

İlişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanması normaldir. Ancak bazen bu sorunlar o kadar büyür ki çiftler arasında ciddi bir kopukluk ve mutsuzluk oluşur. Böyle bir durumda, evlilik kararı almak ilişkiyi düzeltebilir mi? Bu konuya değineceğiz.   Evlilik, iki insanın birbirine sevgi, saygı ve sadakatle bağlanmasıdır. Evlilik, ilişkiyi güçlendiren ve koruyan bir kurumdur. Ancak evlilik, var olan […]

Öz Şefkat ve Çocukluk Deneyimleri Arasındaki İlişki

Öz şefkat ve çocukluk deneyimleri arasındaki ilişki derin ve karmaşıktır. Öz şefkat, kişinin kendi duygusal ihtiyaçlarına, hatalarına ve zayıflıklarına hoşgörüyle yaklaşması, kendini kabul etmesi ve sevgiyle davranması anlamına gelir. Bu kavram, çocukluk dönemindeki deneyimlerden etkilenerek gelişir ve yaşam boyu devam eder.   Çocukluk, öz şefkat duygusunun temellerinin atıldığı kritik bir dönemdir. Ebeveynlerin veya bakıcıların çocuğa […]

Öğrenci Danışmanlığı “Sınav Kaygısı, Başaramama Korkusu”

Başarıya ulaşmak için pek çok unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Azim, hırs, çalışma ve istikrarın yanında iyi bir psikoloji de başarının sırları arasında bulunmaktadır. Uzun ve meşakkatli bir yol olan öğrenme sürecinde öğrenciler, bazı zamanlar mental yorgunlukla karşılaşmaktadırlar. Bu mental yorgunluk kısa sürede giderilmezse zamanla kaygı ve korkuya dönüşebilmekte ve öğrencinin öğrenme sürecini etkileyebilmektedir. Öğrenciler […]

Duygusal Yoksunluk / Duyguları Bastırma

Duygusal yoksunluk; genel olarak kişilerin karşılıklı duygusal ilişkilerinde tatmin olmaması, duygusal ihtiyaçlarını dışarıdan karşılayamadığı durumlardır. Bu durumlarda kişiler yalnız hisseder ve duygusal olarak doyuma ulaşamazlar. Bu durum da onları çevresindekilerden uzaklaşmaya ve yalnızlığa iter. Duygusal yoksunluk içerisinde olan kişiler, sonsuza dek yalnız kalacakları ve hiçbir zaman anlaşılamayacakları hissine kapılabilirler. Bu kişilerin hayatlarında ve iç dünyalarında bazı […]

Aileleri Tarafından Baskılanan Kız Çocuklarının Yarınları

Baskı, aslında toplum kurallarının kemikleştirdiği ve bireyler üzerinde etkisini gösteren bir kavramdır. Baskı altında büyüyen bireyler, baskı altında büyüyen nesiller yetiştirirler ve elbette bu kuralları kendi çocuklarına da uygularlar. Toplumumuzda özellikle kız çocukları erkek çocuklarına oranla daha çok baskılanırlar. Kız çocukları için uygulanan aile baskısı bireyin ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde de etkili olur ve […]