ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Eğitimi

Davranış terapisi ve ACT’in temel ilkeleri yanında uygulamalarını da bizzat yaparak ve tecrübe ederek öğrenebileceğiniz ACT eğitimi, 23 Kasım’da Antalya’da başlayacaktır.

Eğitime katılım ön koşulu: Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller (Psikiyatrist, psikolog, hemşire, PDR vb.) ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.

Eğitim tarihleri: Program; 23-24 Kasım 2019, 21-22 Aralık 2019 ve 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde, her gün 6 saat olmak üzere toplamda 36 saat olarak gerçekleşecektir.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ile Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı 36 saatlik eğitimi tamamlama belgesi verilecektir.

Kayıt ve iletişim: 0 532 542 51 15 – 0 555 101 51 15 numaralarından ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Eğitim yeri: Hotel SU; Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:205 07050 Muratpaşa- Antalya

Eğitim ücreti: 3000 TL + KDV (%18)
Hesap bilgileri: Eventa Organizasyon Danış.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Garanti Bankası IBAN: TR71 0006 2000 1300 0006 2953 54
*Açıklama olarak ‘Antalya ACT Eğitimi’ yazılması gerekmektedir.

Eğitim Detayları;

Eğitim; genel bir kuramsal girişin ardından, davranışçı terapinin temel ilkeleri ve kavramlarının ve ACT psikopatoloji modelini oluşturan altı boyutun didaktik sunum, örnek görüşmeler, rol yapma, yaşantısal grup uygulamaları yöntemleriyle pekiştirilmesi, eğitim günleri dışında oluşturulacak e-posta grubu üzerinden haftalık egzersizler ve geribildirimlerin verilmesi, yazılı ve görsel materyallerin sağlanması şeklinde gerçekleşecektir.

Katılımcılar kurs sonunda;
1- Davranışçı terapinin ve ACT’in genel kuramsal çerçevesini öğrenecek,
2- ACT temelli davranış ve vaka formulasyonunu yapabilecek,
3- Temel ACT tekniklerini kullanabilecek beceriye sahip olabileceklerdir.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar; halihazırda devam eden ACT süpervizyon gruplarına katılabileceklerdir.

Eğitimciler: 

Dr. Hasan Turan KARATEPE

Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Bilişsel-davranışçı terapi teorik ve supervizyon eğitimini Dr. Hakan Türkçapar’dan aldı. Kuramsal ACT eğitimlerini Kelly Wilson ve Steven Hayes’ten aldıktan sonra, süpervizyon eğitimini ‘Matrix’ modelinin geliştiricisi Kevin Polk ile sürdürdü. Halen Medeniyet Üniversitesi Psikiyatri ABD’de görev yapmaktadır. Bilişsel süreçler, ACT ve İlişkisel Çerçeve Kuramı ile ilgili eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin başkanıdır.

Dr. Sevinç ULUSOY

2008 yılında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından, psikiyatri uzmanlık eğitimini 2014 yılında Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Halihazırda aynı hastanede psikiyatri uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
Psikiyatri asistanlığı süresince Doç.Dr. Fatih Yavuz ile birlikte duygu, afektif bozukluklar, stigma ve transdiagnostik süreçler vb. alanlarda araştırmalar yürüttü. Prof.Dr. Hakan Türkçapar’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) de içinde bulunduğu yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilere yönelen Dr. Ulusoy, Ülkemizde ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesinin 2015-2017 yılları arasında başkanlığını yürütmüştür. İşlevsel bağlamsalcılık, dil ve biliş ilişkili süreçler ve travma ilişkili patolojiler üzerine odaklanan çalışmalarının yanında ACT eğitimciliğini de sürdürmektedir.

Dr. Zülal Çelik

2011 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde iki yıl dahiliye ihtisası yaptıktan sonra ayrılarak, 2019 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasını tamamladı. Halihazırda Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan Dr. Çelik, 2017 yılından bu yana Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği Türkiye Şubesinde aktif olarak görev almaktadır. Dr. Çelik’in çalışmaları özellikle psikoz, travma ilişkili durumlar ve kendine-şefkat müdahaleleri üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

23 Kasım 2019, 1. Gün

09:00-10:30: Bağlamsal Davranışçı Yaklaşım ve İşlevsel Bağlamsalcılık

11:00-12:30: Davranış terapisinin temel ilkeleri ve Davranışın İşlevsel Analizi

13:30-15:00: İlişkisel Çerçeve Kuramı’na Giriş

15:30-17:00: ACT ve Psikolojik Katılık Formülasyonu

24 Kasım 2019, 2. Gün

09:00-10:30: Kural güdümlülüğe karşı değerlere temas

11:00-12:30: Değer odaklı müdahaleler

13:30-15:00: Yaratıcı umutsuzluk ve Gönüllülük

15:30-17:00: Yaratıcı umutsuzluk nasıl oluşturulur?

21 Aralık 2019, 3. Gün

09:00-10:30: Yaşantısal kaçınmaya karşı yaşantısal kabul

11:00-12:30: Yaşantısal kabul ilişkili müdahaleler

13:30-15:00: Bilişsel birleşme ve Bilişsel ayrışma süreçlerinin klinikte kullanımı

15:30-17:00: Matrix kullanımı

22 Aralık 2019, 4. Gün

09:00-10:30: Matrix egzersizi ile vaka formülasyonu becerilerinin geliştirilmesi

11:00-12:30: An ile temas ve terapistin kendindelik becerileri

13:30-15:00: An ile temas becerilerinin geliştirilmesi

15:30-17:00: ACT’in benlik yaklaşımı ve benlik ilişkili müdahaleler

18 Ocak 2020, 5. Gün 

09:00-10:30: Kendine-şefkat müdahaleleri ACT’te nasıl kullanılır?

11:00-12:30: ACT’te metafor kullanımı ve yaşantısallık

13:30-15:00: ACT terapi süreci-1

15:30-17:00: ACT terapi süreci-2

19 Ocak 2020, 6. Gün

09:00-10:30: ACT müdahale becerilerini pekiştirme-1

11:00-12:30: ACT müdahale becerilerini pekiştirme-2

13:30-15:00: Klinik görüşme becerisini geliştirme-1

15:30-17:00: Klinik görüşme becerisini geliştirme-2

Etkinlik Detayları

ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Eğitimi