Full 1

Online
Terapi

Online terapi hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşınız.
Full 1
Full 1

Bireysel
Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, psikolojik sorunların ve rahatsızlıkların doğasını anlamanızı, bu sorunlarla başa çıkabilmenizi ve daha iyi bir ruh haline kavuşmanızı sağlar.
Full 1
Full 1

Çift ve Aile
Danışmanlığı

Çift ve aile danışmanlığı terapisi, ister evli olsun ister hala ilişkisini sevgililik müessesesinde devam ettiren kişiler olsun her çifte ihtiyaç duydukları süreçlerde uygulanması mümkün olan bir terapi çeşididir.
Full 1
Full 1

Çocuk ve Ergen
Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik döneminde; yaşanan psikolojik rahatsızlıkların azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında, ailelerle ve sosyal çevre ile yaşanan çatışmaların sonlandırılmasında, aile ve arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesinde, özgüven ve problem çözme becerilerinin kazandırılmasında, yaşanılan travmalar karşısında ortaya çıkan stres ve bulguların yetişkinliğe taşınmasının engellemesi amacıyla sağlanan destek sürecine psikoterapi denir.
Full 1
Full 1

Cinsel
Danışmanlık

Çiftler arasında cinsel ilişki problemi yoktur, cinsel uyum problemi vardır. Birçok çiftin; zamansızlıktan, enerji kaybından, organik kökenli rahatsızlık vb. sebeplerden dolayı “düzenli ve uyumlu” birliktelik yaşayamadıkları bir dönem olabilir.
Full 1
Full 1

Travma ve
EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelmektedir. Yöntem, 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. EMDR terapi literatüründe “kısa süreli terapiler” grubunda yer almaktadır.
Full 1
Full 1

Okul ve Öğrenci
Danışmanlığı

Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki birtakım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır.

Full 1
Full 1

Psikolojik Testler ve
Ölçekler

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır. Terapötik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir. Merkezimizde uygulanan ön testler için; bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır.
Full 1
Full 1

GAPS
Danışmanlığı

Gut And Psychology / Physiology Syndrome” kelimelerinin baş harflerinden oluşan GAPS’in Türkçe karşılığı “Bağırsak ve Psikoloji Sendromudur. Son günlerde sıkça karşımıza çıkan bu beslenme protokolü aslında tedavi amaçlı ortaya çıkan bir diyettir.
Full 1
Full 1

Kurumsal
Danışmanlık

Kurumsal gelişimi sağlamak için; kurumun ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçlara özel eğitim programları tasarlanır ve uygulanır. Bu eğitimler sonunda beceri ve performans gelişimi hedeflenir.
Full 1
previous arrow
next arrow

Psikoloji Antalya

Çalışma Alanlarımız

Bireysel
Danışmanlık

Çift ve Aile
Danışmanlığı

Çocuk ve Ergen
Danışmanlığı

Cinsel
Danışmanlık

Psikolojik Testler
ve Ölçekler

Travma ve
EMDR

Okul ve Öğrenci
Danışmanlığı

Kurumsal
Danışmanlık

GAPS
Danışmanlığı

Videolar
Blog
Kitap
Önerileri
Tümünü Gör
Film
Önerileri