Bireysel Danışmanlık

Psikolojik sorunların ve rahatsızlıkların doğasını anlamanızı, bu sorunlarla başa çıkabilmenizi ve daha iyi bir ruh haline kavuşmanızı sağlar.

İnsanoğlu, hayatın her döneminde ona eşlik eden birinin olmasına ihtiyaç duymuştur.

Çift ve Aile Danışmanlığı

Her ilişkinin kendine ait özel bir yapısı vardır ve o sistemi oluşturan her bireyin de yetiştiği aileden ve çevreden gelen bir “aile sistemi” vardır. Eğer aile sistemini oluşturan kişiler aynı dili konuşuyorlarsa sıkıntı olmuyor; ancak her birey kendi dilini konuşup, bir diğerinin dilini öğrenme konusunda sıkıntı yaşarsa sistemin dengesi bozulabilir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

“Ergenlik insandaki en iyi ve en kötü dürtülerin birbiriyle savaştığı ve kötüyü ele geçirmeye çalıştığı dönemdir…”

G. Stanley Hall

Cinsel Danışmanlık

Çiftler arasında cinsel ilişki problemi yoktur, cinsel uyum problemi vardır.

Birçok çiftin, zamansızlıktan, enerji kaybından, organik kökenli bir rahatsızlıktan vb. sebeplerden dolayı “düzenli ve uyumlu” cinsel birliktelik yaşayamadıkları bir dönem olabilir.

Psikolojik Testler ve Ölçekler

Testleri uygulamadaki öncelikli amacımız, istekte bulunan uzman veya kuruma ek veri sağlamaktır.

Terapotik süreci destekleyici bir yol olarak tercih edilmektedir.Merkezimizde uygulanan ön testler için, bir psikolog, psikiyatrist veya kurumun yönlendirmesi şarttır.

Travma ve EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, anlamına gelmektedir. Yöntem 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer almaktadır.

Okul ve Öğrenci Danışmanlığı

Eğitim, ülkemizde okul öncesi eğitim dediğimiz anasınıfları ile başlayıp sonu bitmek tükenmek bilmeyen bir yola kadar uzamaktadır. Anasınıfından sonra, zorunlu ilköğretim, lise, üniversite, master, doktora, mesleki bir takım kurslar ve programlar olarak yol devam edip gitmektedir. Eğitim artık son yüzyılımızın olmazsa olmazıdır.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal gelişimi sağlamak için kurumun ihtiyaçlarını belirleyip, onların ihtiyaçlarına özel eğitim programları tasarlanır ve uygulanır.

Bu eğitimler sonunda beceri ve performans gelişimi hedeflenmektedir.

Sertifikalı Mesleki Eğitimler

Klinik Psikopatoloji Seminerleri, Psikoterapi Eğitimleri, Psikolojik Test Eğitimleri, Psikoterapi Süpervizyonu

Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Neden Önemlidir?

Çocukların cinsellikle ilgili soruları ve bu konuya olan merakları aslında dünyayı keşfetme sürecinde diğer meraklarıyla beraber başlar. Bu merak kendi cinsiyet farkının fark edilmesiyle doğal soru sorma eğilimine dönüşür ve genellikle anne babaları zorlayacak sorularla kendini gösterir.

Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda eksik, hatalı bilgiler, sinirli, öfkeli, uyumsuz birey olmasına neden olabilir. Çoğu anne –baba cinsel eğitimin çocuğa ya da gence bu konuda sadece bir şeyler anlatmak olduğu düşüncesindedir. Oysa anne-babaların birbirlerine karşı davranışları, çocuğun vücudunu araştırmasına, keşfetmesine karşı tepkileri, tuvalet alışkanlığının kazanılmasındaki tutumları, çocuğun sorularına verdikleri yanıtlar ve çevresini öğrenme konusundaki girişimlerine karşı aldıkları tavır çocuğun cinsel gelişiminde önemli rol oynar.

Çocuk üç yaşına geldiğinde kız-erkek ayırımlarını fark etmeye ve cinsellikle ilgili sorular sormaya başlar. Bu doğal bir gelişimdir. Ebeveyn paniğe kapılmamalı çocuğun sorduğu sorulara doğru cevaplar vermelidir. Cevaplar ayrıntılı, uzun, çocuğun kavrayamayacağı kadar karışık olmamalıdır. Sadece çocuğun sorduğu kadar anlatılmalıdır.

Seren Akman
Uzman Klinik Psikolog
Detaylı Bilgi